Hoạt động
Thông tin
Phiếu đề nghị kiểm định

Phiếu đề nghị huấn luyện

Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Giang -0906117717
Ms Phương - 0903322218
Nha Trang - Mr Tân 0979781284
Đà Nẵng - Mr Thưởng 0905268439

 
Văn bản pháp luật
DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Dưới đây là một số văn bản pháp luật liên quan tới An toàn lao động:


 • Bộ luật lao động 2012. Bộ luật lao động mới nhất hiện nay
 • TT 32/2011/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Nghị định 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động
 • TT 04  /2008/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • NĐ 113/2004/NĐ-CP: Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm luật lao động.
 • TT 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp.
 • TT 03/TT-LB: Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ.
 • TT 10/1998/LĐTBXH-TT: Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
 • TT 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
 • TT 10/2003/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • TT 10/2006/TTLT-BLĐTBXH
 • TT 13/BYT-TT: Hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động. quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
 • TT 14 /1998/ TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN: Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
 • TT 27/2013/TT – BLĐTBXH: Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • QUYẾT ĐỊNH 50/2006/QĐ-TTG: NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG.
 • QUYẾT ĐỊNH 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH: Ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
 • TT 22 /2010/TT-BXD: Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

 • TT 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

 
Thông tin cần biết
> Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001:2015
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15
> Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật an toàn lao động- Vệ sinh lao động
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại thông tư 27/2013 của BLĐ TBXH
> Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Quy trình kiểm định an toàn
> Biển báo an toàn
Tiện íchLiên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1065233
Đang online: 24

Design by