Hoạt động
Thông tin
Phiếu đề nghị kiểm định

Phiếu đề nghị huấn luyện

Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Giang
Ms Phương
iso kiem dinh an toan
 
Huấn luyện an toàn dành cho Cán bộ Quán lý

NỘI DUNG LỚP NGHIP V KTAT – BHLĐ DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ :

1.  Đối tượng

 Các cán bộ quản lý ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở lao động như: Giám đốc,Phó Giám đốc, Trưởng phó phòng ban,  Quản đốc, Phó quản đốc, Trưởng phóngành nghề, Đội trưởng, Tổ trưởng sản xuất, An toàn vệ sinh viên và cán bộ làmcông tác an toàn tại cơ sở lao động.

2.  Nội dung huấn luyện

- Tình hình tai nạn lao động trong thời gian gần đây, bài học kinh nghiệm từ các vụ tai nạn điển hình.

- Các văn bản pháp qui về công tác bảo hộ lao động.

- Mô hình tảng băng an toàn trong công tác tuyên truyền an toàn lao động cho người lao động trong cơ sở lao động. 

- Quản lý các ngun năng lượng nguy hiểm, phương pháp đánh giá rủi ro khi thực hiện công việc trong nơi sản xuất.

- Xây dựng qui trình ứng cứu tình huống khẩn cấp trong cơ sở lao động

- Thông tư liên tịch 01/2011/2011 hướng dẫn  tổ chức thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động tại cơ sở lao động.

- Hướng dẫn điều tra, thống kê, khai báo tai nạn lao động (thông tư 14/2005).

- Những việc cần làm khi xảy ra tai nạn lao động tại cơ sở lao động.

- Phương pháp sơ cấp cứu tai nạn lao động.

 

 
Thông tin cần biết
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại thông tư 06/2014 của BLĐ TBXH
> Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Quy trình kiểm định an toàn
> Tuyển dụng
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại thông tư 27/2013 của BLĐ TBXH
> Thông tư 27/2013/TT BLĐTBXH ngày 18-10-2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động- Vệ sinh lao động
> Biển báo an toàn
> Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001:2008
Tiện íchLiên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 562806
Đang online: 14

Design by